Koronavirüs (COVID-19) Hakkında Bilgilendirme


Üniversitemiz, COVID-19 salgını ile ilgili ülkemizde uluslararası alanda alınan tedbirlerle eşgüdümlü olacak şekilde sürecin takibi ve yönetimini gerçekleştirmektedir. Türk-Alman Üniversitesi Yönetimi olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK ve diğer yetkili kamu kurumlarınca alınan kararlar, iletilen bilgiler ve tedbir önerilerini dikkate alıyor ve kurumumuzdaki düzenleme ve gelişmeler hakkında değerli öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, mezunlarımız ve tüm kamuoyunu bilgilendirme gereği duyuyoruz. Üniversitemizce alınan kararlar, yapılan duyurular ve güncel gelişmelerin takibi için oluşturulan bu sayfa üzerinden; Covid-19 salgını süresince eğitim-öğretim faaliyetleri ve çalışma düzeni ile ilgili yeni düzenlemeler, kampüs işleyişi, Korona virüsü konulu yayınlar ve laboratuvar çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

03.11.2021 tarihli COVID-19 Danışma Komisyonu Kararları gereği;

SINIFTA, ÖĞRENCİ VEYA ÖĞRETİM ELEMANI COVID-19 POZİTİF VAKASI ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Derslerde öğrenci ve öğretim elemanlarının sürekli maske takması sağlanmalıdır.

Bir Öğrencide COVID-19 pozitif vakası çıkması durumunda:


Sınıfta bulunan öğrenciler ve öğretim elemanı izlemeye alınır ve derslere maske takmak koşuluyla devam edilir. Günlük belirti takibi yapılır. 14 gün boyunca herhangi bir belirti gösteren veya yüksek ateş görülen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Derslere yüz yüze eğitim şeklinde devam edilir. 

10 gün içinde COVID-19 pozitif ikinci veya daha fazla (≥2 vaka) öğrenci çıkması durumunda:


Aynı sınıfta (10 gün içinde) ilk vakayla ilişkili ≥2 vaka çıkması durumunda sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Dersler çevrim içi online olarak verilir.

COVID-19 pozitif öğretim elemanı çıkması durumunda:

Öğretim elemanının COVID-19 pozitif çıkması durumunda derse devam edemez ve “Sağlık Bakanlığı Covid-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberinde” belirtilen karantina, takip ve tedavi süreci uygulanır.

Öğrenciler ve doğrudan temas (Bkz. Temaslı/Yakın temaslı tanımı) ettiği diğer öğretim elemanları temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.
Okulda doğrudan temas (Bkz. Temaslı/Yakın temaslı tanımı) ettiği diğer öğretim elemanları ve ders verilen sınıf öğrencileri temaslı kabul edilir, Temaslı Öğretim Elemanları ve öğrencileri için 14 gün boyunca belirti takibi yapılır. Belirti gösteren temaslılar sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

NOT: Süreler,  salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığınca güncellenebilmektedir. Güncel sürelere göre uygulama yapılmalıdır. Bkz: Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi


Üniversitemiz COVID-19 Danışma Komisyonunun 22.09.2021 tarihli Covid-19 Virüsü kapsamında 2021-2022 Akademik Yılı Güz yarıyılında eğitim öğretimin yürütülmesinde uyulması gereken tedbirleri aşağıda olacak şekilde kararlaştırmıştır: 

1. Eğitim yüz yüze yürütülecektir.

2. Öğrenciler ve üniversite personelinin kampüs alanlarına HES Kodları ile giriş yapmaları ve aşı kartlarını (sertifikalarını) hazır bulundurmaları zorunludur. Buna göre derslerin başlamasından itibaren, ilgililerin kampüse girmek istediği tarihten en az 15 gün önce ikinci doz aşıyı yaptırmış olmaları veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR Test Belgesi’ni yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nın Aşı Uygulama Kuralları gereği; COVID-19 geçirmiş kişilere hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabileceği belirtildiğinden, bu kişilerden 6 ay süreyle PCR testi istenilmeyecektir. Hastalığı geçirenlerin E Nabız uygulaması üzerinden güncel olarak belgelendirmeleri istenilecektir.

3. Üniversitemiz dersliklerinin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlendiğinden yoğun olan dersler gruplara bölünerek dönüşümlü olarak yüz yüze eğitim verilecektir. Dersi uzaktan takip eden öğrenciler ile COVID-19 hastası ya da temaslıları için eş zamanlı çevrimiçi yayın yapılacaktır.

4. Tüm öğretim düzeylerinde yer alan dersler için öğretim materyalinin (ders kitabı, ders notu, ders sunumu, ders videosu, ders kitabı linki, ders notu linki, ders sunumu linki, ders videosu linki) sisteme yüklenilmesine devam edilecektir.

5.Teorik ve uygulamalı derslerin ara (vize), bitirme (final) ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır.

6. Başta sınıflar, laboratuvarlar, atölyeler, stüdyolar, kütüphane, toplantı ve konferans salonları olmak üzere kampüs genelinde maske takma zorunluluğu devam edecektir.


13.03.2020 tarihli Covid-19 Tedbirleri kapsamında;

Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürleri vb. hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile olanlar talebe bağlı olarak idari izinli sayılacaktır. Bunun dışındaki akademik ve idari personelin belirlenecek nöbet esaslarına göre görevlerine devam etmeleri gerekmektedir.

Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ve bunlara ilişkin izinler ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Zorunlu hallerde Rektörlük makamı izin vermeye yetkilidir.

16.03.2020 tarih E.1989 sayılı Rektörlük Makamı yazısı ile;

Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Rektörlük Makamının 16.03.2020 tarih E.1989 sayılı yazısı ile bir komisyon kurulmuştur. Komisyon belli aralıklarla toplanarak güncel duruma dair yeni kararların yürürlüğe girmesini sağlamıştır.
 


Covid-19 virüsü ile ilgili önlemlerin acilen alınabilmesi amacıyla; öğrenci, personel ve kamuoyunun bilgi alabilmesini, her türlü öneri ve şikayetini doğrudan iletebilmesini sağlamak üzere covid-19kom@tau.edu.tr e-posta adresi oluşturulmuş, adres web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyurularak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

16.03.2020 tarih E.1989 sayılı Rektörlük Makamı yazısı ile;

Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Rektörlük Makamının 16.03.2020 tarih E.1989 sayılı yazısı ile bir komisyon kurulmuştur. Komisyon belli aralıklarla toplanarak güncel duruma dair yeni kararların yürürlüğe girmesini sağlamıştır. Buna göre;

Kampüs binalarında bulunan tüm ofisler, sınıflar, lavabolar, asansörler, merdiven korkulukları vb. mahaller çamaşır suyu ile (1/10 sulandırma) temizlenmiştir. Temizlik işlemleri sırasında sık kullanılan yer ve alanlar konusunda daha hassas davranılmaktadır.

Kampüs binaları, kütüphane ve yemekhane girişleri gibi ortak alanlara el dezenfektanları yerleştirilmiştir.
Covid-19 riskine karşı bilgilendirme ve uyarı sağlamak üzere uygun görülen yerlere Sağlık Bakanlığınca belirlenen ”14 Kural Afişleri” asılmıştır.

Personelin işe geliş ve gidişlerinde kullandığı servis araçlarına dezenfekte işleminin yapılması sağlanmıştır.

Yemekhanede çatal, kaşık, bıçak gibi sofra malzemeleri tek kişilik olacak şekilde hazırlanmış; açıkta bulunan baharat, sos gibi ürünler ortak kullanımdan kaldırılmıştır. Su ve ekmeklerin ortak alandan kaldırılıp önceden masa üzerine servisinin yapılması sağlanmıştır.17.03.2020 tarihli Coronavirüs Danışma Komisyonu Kararları gereği;

Bütün mensuplarımızın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, kalabalık yerlerden kaçınmaları, fiziksel ve sosyal teması minimuma indirmeleri, bütün görüşmelerinde belirli bir temas mesafesini muhafaza etmeleri gerekmektedir. 

Zorunlu olmadıkça fiziksel temas gerektiren toplantıların yapılmaması, olağan iş ve toplantıların iptal yahut ertelenmeyip mümkünse dijital ortamda yapılması ve mutlaka belgelenmesi gerekmektedir. 

Virüs dolaşımına sebep olabileceğinden, karışım havalı klima santralleri kapatılmıştır. 

Üniversitemiz kantinleri kapatılmıştır. 

Resmi bir amaçla gelenler hariç, akademik ve idari personelimiz ya da öğrencimiz olmayanların kampüse girişi 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 

Acil durumlarda, Sağlık Bakanlığınca Corona Danışma Hattına dönüştürülen Alo 184’ün aranması gerekmektedir.

24.03.2020 tarihli Coronavirüs Danışma Komisyonu Kararları gereği;

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik ilave tedbirler ile ilgili 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı genelgesi doğrultusunda Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetler aksatılmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel birimlerde bulundurulmalıdır.

Üniversitemiz yemekhanesinde 25.03.2020 tarihinden itibaren öğle yemeği hizmetinin kumanya paketi olarak verilmesine karar verilmiştir. 

31.03.2020 tarihli 2196 sayılı Rektörlük Makamı oluru gereği;

Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetler aksatılmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin birimlerde bulundurulması sebebiyle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda 01.04.2020 tarihi personel servis araçları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılarak Nisan ayı itibarıyla hat sayısı 4’e düşürülmüş olup mesai başlangıç saati 08:30, bitiş saati 16:00 olarak belirlenmiştir.

29.05.2020 tarihli COVID-19 Danışma Komisyonu Kararları gereği;

COVİD-19 kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve alınacak Tedbirler konulu 29.05.2020 tarih ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle uygulamaya konan esnek çalışma yöntemleri sona ereceğinden idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dâhil olan kamu personeli, 1 Haziran 2020 tarihi itibariye normal mesaiye başlayacaktır. Normal işleyiş düzenine geçiş ile ilgili ekte sunulan “I. Aşama Normal İşleyiş Düzenine Geçiş İle İlgili Hususların”  tüm personelimize duyurulmasına karar verilmiştir. 

İlgili hususlara erişmek için lütfen tıklayınız.

04.08.2020 tarihli COVID-19 Danışma Komisyonu Kararları gereği;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 29/07/2020 tarihli ve 47739 sayılı yazısı ile “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberinin” Yükseköğretim Yürütme Kurulunda uygun bulunduğu bildirilmiştir. Bu bağlamda Üniversitemiz 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine yönelik planlamaların yapılması sürecinde söz konusu rehberin dikkate alınması hususun tüm birimlerimize duyurulmasına karar verilmiştir.

26.08.2020 tarihli COVID-19 Danışma Komisyonu Kararları gereği;

İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.08.2020 tarihli ve 74897 sayılı Covid-19 Ek Tedbirler konulu yazısı ile Umumi Hıfzısıhha Kararları doğrultusunda 26.08.2020 tarihinden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek içecek ( paketli su servisi hariç) ikramının durdurulması gerektiği bildirilmiştir. Bu bağlamda Üniversitemizdeki yemekhane hizmetleri hariç her türlü yiyecek içecek (mutfak-çay ocakları dahil) servis hizmetlerinin durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

27.08.2020 tarihli COVID-19 Danışma Komisyonu Kararları gereği;

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile ilgili 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı genelgesi doğrultusunda Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetler aksatılmayacak şekilde, esnek veya dönüşümlü çalışma düzenine geçilmesine karar verilmiştir.

25.09.2020 tarihli COVID-19 Danışma Komisyonu Kararları gereği;

COVİD-19 salgınının en aza indirilmesi amacıyla, İstanbul Valiliğinin 23.09.2020 tarih ve E-84716 sayılı yazısı gereği Üniversitemiz mesai saatleri 09.00-12.30  13.00-16.30 olarak belirlenmiştir. Personel servisleri ile ilgili bilgilendirme İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından e-mail olarak yapılacaktır.

01.10.2020 tarihli E.5164 sayılı yazı gereği;

Üniversitemiz personelinin dönüşümlü olarak haftada en az 1 gün, en fazla 2 gün süreyle idari izinli sayılması uygulamasına son verilmiştir. COVİD-19 salgınının en aza indirilmesi amacıyla, Üniversitemiz mesai saatleri sabah 08.30-12.30 ve öğlen 13.00-16.00 olarak belirlenmiştir.