Almanca Hazırlık Eğitimi


Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

• Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler 

Türk Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim yöntemi ile öğretime başlamadan önce, uzaktan eğitim birimi oluşturulmuş olup fakültelerden belirlenen öğretim elemanlarından oluşan bir Uzaktan Eğitim Destek Grubu kurulmuştur. Bu grup ile belirlenen Öğretim Yönetim Sistemi (Google Classroom) üzerinden bir ortak sınıf oluşturularak önce online konferans yoluyla eğitimler yapılmıştır ve sistem ile ilgili eğitim materyal paylaşımları gerçekleştirilmiştir. Üniversitenin tüm öğretim elemanlarına yönelik hazırlanan kullanım kılavuzları ve eğitim videoları Türkçe ve Almanca olarak oluşturulmuş olup, kullanılacak sistem ve uzaktan eğitim hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 
Online eğitimlerde ve uzaktan eğitim sistemi rehberinde sistem hakkında teknik bilgiler, sistemin kullanımına yönelik bilgilendirmeler, uzaktan eğitim ile öğretim yöntemlerine yönelik bilgiler ve uzaktan eğitimde öğrencilerle etkileşim için  dijital araçların kullanımı konuları ele alınmıştır. 
Yazılı bilgilendirmelerden sonra fakültelerin sorumlu öğretim elemanları ile yapılan web konferanslarında ortak bir uzaktan eğitim adaptasyon stratejisi belirlenmiş olup hayata geçirilmiştir. Bu stratejiye uygun olarak fakültelerden sorumlu öğretim elemanları kendi fakültelerindeki diğer öğretim elemanlarına uzaktan eğitim sisteminin eğitimlerini vermişledir. Ayrıca Uzaktan Eğitim Destek Grubu tarafından verilen online eğitimler tamamladıktan sonra sanal sınıfların oluşturulmasına ve ders içeriklerinin dijital formata ve tekno-pedagojik yapıya uygun hale dönüştürülmesine destek olmuşlardır. 
Tüm fakülteler kısa süre içerisinde sanal sınıf uygulamalarında ders içeriklerini tamamladıktan sonra, öğrencilerle eğitime başlamadan önce canlı dersler için kullanılacak web konferans uygulaması (Google Meet) üzerinden fakülte toplantılarını online olarak deneyimleme imkanı bulmuş ve böylece son kontrollerini gerçekleştirmişlerdir. Bu süreçte ortaya çıkan teknik aksaklıklar TAÜ Uzaktan Eğitim birimine ve Bilgi İşlem Dairesine bildirilmiş olup ivedilikle teknik sorunlar giderilmiştir. Tespit edilen sorun ve zorluklara göre bilgi notları güncellenmiş ve tüm öğretim elemanları ile paylaşılmıştır. 
Süreç boyunca uzaktan eğitim birimi ve fakülte sorumluları arasında anında iletişimin sağlanabilmesi adına e-posta ile giriş yapılan bir haberleşme uygulaması (Slack) üzerinden sürekli olarak deneyimler, bilgi alışverişleri ve oluşan teknik sorunlar hakkında çözümlerin üretildiği bir iletişim kanalı kullanılmaktadır.  
Uzaktan Eğitim sisteminde öğretimin başlamasından 14 gün sonra, Öğretim elemanlarının eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve sistem ile ilgili gerekli geliştirmelerin yapılması amacıyla bir anket yapılmıştır. Anketin sonuçları doğrultusunda öğretim elemanlarının Uzaktan Eğitim öğretim ihtiyaçları belirlenmiştir ve belirlenen ihtiyaçlara göre uzaktan eğitim tekniklerini geliştirip zenginleştirmek için hizmet içi eğitim programı planlanmıştır. 
Uzaktan eğitime geçişin öğretimin devamlılığı için zorunlu olduğu bu dönemde tüm öğretim elemanları çok özverili bir şekilde sisteme uyum sağlamış ve etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Üniversitenin uzaktan eğitim ekosistemine olumlu katkılar sağlamak adına öğretim elemanları arasında fikir alışverişleri ve geliştirmeler için önerileri doğrultusunda çalışmalar sürmektedir. Covid19 sonrası süreçte de uzaktan eğitimde yükseköğrenimde kalite standartlarını yükseltmek ve bu konudaki deneyimlerini geliştirmek için çalışmalar sürmektedir. 

• Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Öğrenciler, 30.03.2020 tarihinde öğretime başlamadan önce TAÜ uzaktan eğitim sistemi hakkında üniversitenin web sayfası üzerinden bilgilendirilmiştir. Öğrencilere sistem ve işleyiş hakkında gerekli tüm bilgileri içeren bir öğrenci kılavuzu sunulmuştur. Böylece öğrenciler uzaktan eğitim ile öğretime başlamadan önce gerekli tüm uygulamalar hakkında bilgilendirilmiştir ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmişlerdir. 

Öğrenciler tüm işlemlerini üniversite tarafından kendilerine verilen öğrenci e-postası üzerinden gerçekleştirmiştir, böylece sistem dışından girişler ve sistem haricinden hesapların verilere erişimi engellenmiştir. Öğrenciler kayıt oldukları sanal sınıf sistemleri içerisinde öğretim elemanları tarafından yüklenen materyallere rahat bir şekilde erişim sağlayıp, aynı sistem üzerinden iletişim kurma ve ders çalışması, proje çalışması ve raporlarını yükleme imkânı bulmuşlardır. 

Uzaktan eğitim sürecine geçişte öğrencilerin kayıt esnasında ve dijital uygulamaları kullanımda yaşanabilecek olası sorunlar göz önünde bulundurularak üniversite öğrencileri tarafından oluşan bir Öğrenci Teknik Destek Grubu oluşturulmuştur. Öğrenci teknik destek grubu ve uzaktan eğitim birimi birlikte Türk Alman Üniversitesi uzaktan eğitim sistemini öğrencilere açıklayan kullanım kılavuzları ve anlatım videoları hazırlamıştır. Buna ek olarak öğrencilerin sorularına ve teknik destek ihtiyaçlarına anında cevap vermek üzere iletişim kanalları oluşturulmuştur. Öğrenci e-posta adresiyle giriş sağlanan bir uygulama üzerinden beş farklı öğrenci teknik destek iletişim kanalı oluşturulmuş olup, öğrencilere sisteme adaptasyon sürecinde yardımcı olmuştur. Sağlanan destek sayesinde öğrencilerin kayıt işlemleri ve öğrenim sistemine geçişleri kolaylaştırılmıştır. 

Türk Alman Üniversitesi uzaktan eğitim sisteminde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etme imkânı bulan öğrencilerimiz, bu sistem üzerinden çalışmalarını sürdürürken sistemsel ve teknik tüm konularda Uzaktan Eğitim Birimi ve Bilgi İşlem Dairesi ile iletişim sağlanmışlardır. Buna ek olarak öğrencilerin bu süreçteki öğrenme deneyimlerine ve görüşlerine dair bir öğrenci anketi uygulanarak durum analizi yapılmış ve sistemi geliştirmek için üniversite yönetimi ve uzaktan eğitim birimi tarafından gerekli çalışmalar başlamıştır. 
Covid19 süreci boyunca öğrencilerin kaliteli bir eğitim almaya devam etmeleri için ve Pandemi sonrası uzaktan eğitim ile desteklenecek öğrenim için üniversitenin öğrenim ekosisteminde öğrenci odaklı ve sürdürülebilir bir sistem geliştirmek için planlamalar ve strateji çalışmaları yapılmaktadır.

Almanca Hazırlık Sınıfı öğrencileri için “İnternet Destekli Almanca Eğitimi” kapsamında “Moodle” Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfasında erişime açılmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Yabancı Diller Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı akademik takvimi ve kur sistemi tarihleri güncellenmiştir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Almanca hazırlık öğrencilerinin kayıt dondurma hakkına dair ilgili duyuru yayınlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Almanca hazırlık sınıfı öğrencileri İçin TestDaF Almanca Yeterlik Sınavına girme koşulları güncellenmiştir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen Almanca Hazırlık Eğitimi Programının 4. Kur Sınavının online olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.