Uzaktan Öğretim Faaliyetleri


13.03.2020 tarihli Covid-19 Tedbirleri kapsamında;

Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim faaliyetleri, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğümüzün yapacağı organizasyon çerçevesinde dijital ortamda devam edecek; ilgili sınavlar tatilden sonra yapılacaktır. Konu hakkında Müdürlük’ün karar ve bilgilendirme duyuruları takip edilmelidir.

Tüm öğrencilerimiz (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabileceklerini, uçuşlarının iptal olabileceğini, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebileceklerini ve başkaca sorunlar yaşayabileceklerini göz önünde bulundurmalıdırlar.

Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler Üniversitemizin yetkili kurullarınca alınacak ve kişi özelinde değerlendirme yapılacaktır.

Akademik takvimde ara sınavlar ile dönem sonu sınavları tarihleri yeniden belirlenecektir. Konuya ilişkin bilgiler, yetkili kurullarda karar alınır alınmaz paylaşılacaktır.

3 hafta sürmesi planlanan tatilin yol açtığı eğitim öğretim açığının telafisi yöntemleri ilgili akademik birimler tarafından koordine edilecek; akademik takvimin Senato tarafından alınacak sınav tarihlerine ilişkin kararlarına sadık kalınacak şekilde uygulama ilkeleri belirlenecek ve ayrıca ilan edilecektir.
Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülmekte olan eğitim ve sınav faaliyetlerine 3 hafta süre ile ara verilmiştir.

30.03.2020 tarihi itibariyle;

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan yürütülmesine başlanmıştır. Konuya ilişkin TAÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat’ın açıklaması ve derslerin uzaktan öğretim ile yürütülmesi hakkında genel çerçeve için lütfen tıklayınız.

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

• Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler 

Türk Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim yöntemi ile öğretime başlamadan önce, uzaktan eğitim birimi oluşturulmuş olup fakültelerden belirlenen öğretim elemanlarından oluşan bir Uzaktan Eğitim Destek Grubu kurulmuştur. Bu grup ile belirlenen Öğretim Yönetim Sistemi (Google Classroom) üzerinden bir ortak sınıf oluşturularak önce online konferans yoluyla eğitimler yapılmıştır ve sistem ile ilgili eğitim materyal paylaşımları gerçekleştirilmiştir. Üniversitenin tüm öğretim elemanlarına yönelik hazırlanan kullanım kılavuzları ve eğitim videoları Türkçe ve Almanca olarak oluşturulmuş olup, kullanılacak sistem ve uzaktan eğitim hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 
Online eğitimlerde ve uzaktan eğitim sistemi rehberinde sistem hakkında teknik bilgiler, sistemin kullanımına yönelik bilgilendirmeler, uzaktan eğitim ile öğretim yöntemlerine yönelik bilgiler ve uzaktan eğitimde öğrencilerle etkileşim için  dijital araçların kullanımı konuları ele alınmıştır. 
Yazılı bilgilendirmelerden sonra fakültelerin sorumlu öğretim elemanları ile yapılan web konferanslarında ortak bir uzaktan eğitim adaptasyon stratejisi belirlenmiş olup hayata geçirilmiştir. Bu stratejiye uygun olarak fakültelerden sorumlu öğretim elemanları kendi fakültelerindeki diğer öğretim elemanlarına uzaktan eğitim sisteminin eğitimlerini vermişledir. Ayrıca Uzaktan Eğitim Destek Grubu tarafından verilen online eğitimler tamamladıktan sonra sanal sınıfların oluşturulmasına ve ders içeriklerinin dijital formata ve tekno-pedagojik yapıya uygun hale dönüştürülmesine destek olmuşlardır. 
Tüm fakülteler kısa süre içerisinde sanal sınıf uygulamalarında ders içeriklerini tamamladıktan sonra, öğrencilerle eğitime başlamadan önce canlı dersler için kullanılacak web konferans uygulaması (Google Meet) üzerinden fakülte toplantılarını online olarak deneyimleme imkanı bulmuş ve böylece son kontrollerini gerçekleştirmişlerdir. Bu süreçte ortaya çıkan teknik aksaklıklar TAÜ Uzaktan Eğitim birimine ve Bilgi İşlem Dairesine bildirilmiş olup ivedilikle teknik sorunlar giderilmiştir. Tespit edilen sorun ve zorluklara göre bilgi notları güncellenmiş ve tüm öğretim elemanları ile paylaşılmıştır. 
Süreç boyunca uzaktan eğitim birimi ve fakülte sorumluları arasında anında iletişimin sağlanabilmesi adına e-posta ile giriş yapılan bir haberleşme uygulaması (Slack) üzerinden sürekli olarak deneyimler, bilgi alışverişleri ve oluşan teknik sorunlar hakkında çözümlerin üretildiği bir iletişim kanalı kullanılmaktadır.  
Uzaktan Eğitim sisteminde öğretimin başlamasından 14 gün sonra, Öğretim elemanlarının eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve sistem ile ilgili gerekli geliştirmelerin yapılması amacıyla bir anket yapılmıştır. Anketin sonuçları doğrultusunda öğretim elemanlarının Uzaktan Eğitim öğretim ihtiyaçları belirlenmiştir ve belirlenen ihtiyaçlara göre uzaktan eğitim tekniklerini geliştirip zenginleştirmek için hizmet içi eğitim programı planlanmıştır. 
Uzaktan eğitime geçişin öğretimin devamlılığı için zorunlu olduğu bu dönemde tüm öğretim elemanları çok özverili bir şekilde sisteme uyum sağlamış ve etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Üniversitenin uzaktan eğitim ekosistemine olumlu katkılar sağlamak adına öğretim elemanları arasında fikir alışverişleri ve geliştirmeler için önerileri doğrultusunda çalışmalar sürmektedir. Covid19 sonrası süreçte de uzaktan eğitimde yükseköğrenimde kalite standartlarını yükseltmek ve bu konudaki deneyimlerini geliştirmek için çalışmalar sürmektedir. 


• Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Öğrenciler, 30.03.2020 tarihinde öğretime başlamadan önce TAÜ uzaktan eğitim sistemi hakkında üniversitenin web sayfası üzerinden bilgilendirilmiştir. Öğrencilere sistem ve işleyiş hakkında gerekli tüm bilgileri içeren bir öğrenci kılavuzu sunulmuştur. Böylece öğrenciler uzaktan eğitim ile öğretime başlamadan önce gerekli tüm uygulamalar hakkında bilgilendirilmiştir ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmişlerdir. 

Öğrenciler tüm işlemlerini üniversite tarafından kendilerine verilen öğrenci e-postası üzerinden gerçekleştirmiştir, böylece sistem dışından girişler ve sistem haricinden hesapların verilere erişimi engellenmiştir. Öğrenciler kayıt oldukları sanal sınıf sistemleri içerisinde öğretim elemanları tarafından yüklenen materyallere rahat bir şekilde erişim sağlayıp, aynı sistem üzerinden iletişim kurma ve ders çalışması, proje çalışması ve raporlarını yükleme imkânı bulmuşlardır. 

Uzaktan eğitim sürecine geçişte öğrencilerin kayıt esnasında ve dijital uygulamaları kullanımda yaşanabilecek olası sorunlar göz önünde bulundurularak üniversite öğrencileri tarafından oluşan bir Öğrenci Teknik Destek Grubu oluşturulmuştur. Öğrenci teknik destek grubu ve uzaktan eğitim birimi birlikte Türk Alman Üniversitesi uzaktan eğitim sistemini öğrencilere açıklayan kullanım kılavuzları ve anlatım videoları hazırlamıştır. Buna ek olarak öğrencilerin sorularına ve teknik destek ihtiyaçlarına anında cevap vermek üzere iletişim kanalları oluşturulmuştur. Öğrenci e-posta adresiyle giriş sağlanan bir uygulama üzerinden beş farklı öğrenci teknik destek iletişim kanalı oluşturulmuş olup, öğrencilere sisteme adaptasyon sürecinde yardımcı olmuştur. Sağlanan destek sayesinde öğrencilerin kayıt işlemleri ve öğrenim sistemine geçişleri kolaylaştırılmıştır. 

Türk Alman Üniversitesi uzaktan eğitim sisteminde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etme imkânı bulan öğrencilerimiz, bu sistem üzerinden çalışmalarını sürdürürken sistemsel ve teknik tüm konularda Uzaktan Eğitim Birimi ve Bilgi İşlem Dairesi ile iletişim sağlanmışlardır. Buna ek olarak öğrencilerin bu süreçteki öğrenme deneyimlerine ve görüşlerine dair bir öğrenci anketi uygulanarak durum analizi yapılmış ve sistemi geliştirmek için üniversite yönetimi ve uzaktan eğitim birimi tarafından gerekli çalışmalar başlamıştır. 
Covid19 süreci boyunca öğrencilerin kaliteli bir eğitim almaya devam etmeleri için ve Pandemi sonrası uzaktan eğitim ile desteklenecek öğrenim için üniversitenin öğrenim ekosisteminde öğrenci odaklı ve sürdürülebilir bir sistem geliştirmek için planlamalar ve strateji çalışmaları yapılmaktadır.

Senkron Eğitim
Covid-19 tedbirleri kapsamında 30. Mart 2020 tarihi itibariyle internet üzerinden senkron eğitimlere başlanmıştır. Google Meets üzerinden, orjinal haftalık programa sadık kalınarak dersler işlenmektedir. Almanya’dan derslere destek veren misafir öğretim üyeleri de sürece dahil edilmiş, yapılan planlamaya uygun uzaktan eğitim vermişlerdir.
Nisan sonuna kadar 1900 üzerinde yapılan derse toplam 76.000 bağlantı sağlanmıştır. Bu derslerin yaklaşık 1000 tanesi lisans ve lisansüstü dersleri, kalan 900 ders Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilen Almanca hazırlık dersleridir.

Asenkron Eğitim
Rektörlük tarafından alınan kararlar gereği tüm dersler senkron eğitim olarak verilmektedir. Ancak farklı sebeplerle canlı eğitime katılamayan öğrencilerin mağdur edilmemesi adına, ek olarak asenkron eğitim tedbirleri de alınmıştır.
Bu kapsamda her ders için bir Google Classroom açılmış ve burada öğrenciler ile kaynaklar ve ilave bilgiler paylaşılmıştır. Ayrıca yapılan canlı dersler kayıt edilerek aynı platform üzerinden asenkron izlenmek üzere öğrencilere sunulabilmektedir.

Sınavlar
20 Mart 2020 tarihinde tüm dekanların katılımı ile yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, bu dönem arasınavlar yazılı yapılmayacak olup, mevzuata uygun şekilde ödev, proje tarzı uzaktan eğitim kapsamında gerçekleştirilebilecek yöntemler kullanılacaktır.
Final sınavları ile ilgili yol haritası, Cumhurbaşkanlığı tarafından Mayıs ve Haziran ayları için belirlenecek tedbir kararlarına göre şekillendirilecektir.

Uzaktan Eğitim Sistemine kayıt olurken veya kullanırken teknik bir yardım ihtiyaç duyulması durumunda kullanılmak üzere Uzaktan Eğitim Öğrenci Destek Kanalı oluşturulmuştur. Duyuru için lütfen tıklayınız.
 


Öğrencilerimize uzaktan eğitim sistemini tanıtıp nasıl kullanılacağı ile dikkat edilmesi gereken noktaları açıklamak üzere Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Öğrenci Rehberi yayınlanmıştır. Duyuru için lütfen tıklayınız.

Lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerine göre detaylandırılmış biçimde öğrencilerimizin kayıt dondurma hakkına dair duyuru yapılmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.