Bilgilendirici Toplantılar, Webinarlar, Dijital Ortamda Toplantılar


TAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 17 Temmuz 2020 Cuma günü Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın katılımlarıyla "Avrupa Birliği'nin Covid-19'la İvme Kazanan Dönüşümü ve Ankara-Brüksel Hattında Güncel Gelişmeler" konulu bir Webinar etkinliği gerçekleştirildi.

TAÜ Göç ve Uyum Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürü ve İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Erdoğan ‘Göç ve Uluslararası İlişkiler, Mültecilerle İlgili Son Gelişmeler ve Covid -19 Salgınının Mültecilere Etkisi’ konulu sanal ortam söyleşisi gerçekleştirdi.
https://www.uikpanorama.com/blog/2020/04/24/panorama-soylesileri-iii/

TAÜ Göç ve Uyum Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürü ve İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Erdoğan 1 Mayıs'ta çalışan mültecilerle ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi.
https://www.youtube.com/watch?v=uUtkpxptVa0

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Yılmaz Eren, Hukukçular Derneği'nin daveti üzerine Salgın Sürecinde Mültecilerin Durumuna ilişkin online bir eğitim verdi. 
https://www.youtube.com/watch?v=rlVyPxez35Y